Technologie

Technologie

W dziale technologie prezentujemy Państwu w oparciu o nasze doświadczenia skrócone opisy najczęściej stosowanych, innowacyjnych, uniwersalnych technologii bezwykopowych.

 

Wykładziny utwardzane na placu budowy przy pomocy gorącej pary

 1. Materiał
  Wszystkie stosowane materiały są zgodne z PN-EN 13566-4. Wykładziny CIPP utwardzane parą wodną nasączone są żywicami poliestrowymi bądź winyloestrowymi. Nośnikiem żywic są włókniny polimerowe lub wykonane z włókien szklanych.
 2. Urządzenia do instalacji wykładzin CIPP
   • urządzenie do czyszczenia kanałów
   • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
   • urządzenie do kalibracji kanału
   • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
   • wytwornica pary
   • urządzenie wciągające
   • urządzenie do kalibracji wykładziny rurowej
   • urządzenia do by-passu
   • urządzenia do uczynniania kanału po instalacji
   • urządzenia do prób
 3. Przygotowanie do instalacji wykładziny
  • Ocena stanu technicznego kanału

  Przed przystąpieniem do właściwych robót należy przeprowadzić dokładne czyszczenie kanału metoda hydrodynamiczną. Po przeprowadzonym czyszczeniu do rurociągu wprowadza się zdalnie sterowana kamerę. Zarejestrowaną inspekcję telewizyjną należy poddać analizie w celu wykonania raportu komputerowego. Na podstawie sporządzonego raportu określa się stan techniczny rurociągu.
   • Dobór metody renowacji
  Po przeanalizowaniu uszkodzeń kanału i określeniu stanu technicznego można dobrać optymalną metodę renowacji. Po dobraniu metody należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych i geotechnicznych mających wpływ na parametry stosowanej wykładziny CIPP.
  Na podstawie znanego modułu Younga projektant dobiera grubość rękawa.
   • Nasączanie
  Wykładzinę nasącza sie żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.
  Gotowy materiał pakowany jest na paletę lub do skrzyni transportowej (zgodnie z normą ISO9001).
  Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia materiał może być składowany w chłodniach zapewniających prawidłowe warunki temperaturowe. Z chłodni materiał transportuję się w kontenerach izolowanych termicznie zapewniających optymalną temperaturę dla danej żywicy.
 4. Instalacja wykładziny
  Przed rozpoczęciem instalacji wykładziny CIPP kanał poddawany renowacji należy zakorkować powyżej odcinka naprawianego. W razie konieczności przed korkiem wstawiana jest pompa lub zespól pomp do przerzutu ścieków poza naprawiany odcinek – by-pass.
  W przypadku występowania wód gruntowych wprowadza się folię ochronną tzw. Preliner izolujący wykładzinę o niekorzystnych warunków panujących wewnątrz kanału mogących powodować wychładzanie wykładziny w czasie utwardzania.
  wykładzinę wciąga się do kanału stosując wciągarki elektryczne lub hydrauliczne umieszczone nad studnią docelową. Przeciąganie należy rozpocząć po dokładnym oczyszczeniu odnawianego przewodu. Po wciągnięciu należy zamontować końcówki w postaci korków parowych. Następnie wykładzinę pompuje się sprężonym powietrzem na ciśnienie ok. 0,5 bar. Ciśnienie dociska powłokę do ścianek rurociągu. Po wciągnięciu wykładziny do specjalnie dostosowanej końcówki przewodu rurowego zostaje podłączony przewód parowy, przez który podawane jest powietrze pod zwiększonym ciśnieniem, które ma na celu skalibrowanie położenia przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji kanału. Po skalibrowaniu przewodu rurowego poprzez przewody parowe podawana jest do środka para wodna o odpowiednio dobranych parametrach – ciśnienie, temperatura. Proces ten jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia przewodu, i jest prowadzony zgodnie z wewnętrzną instrukcją i procedurą zgodną z ISO 9001.
  Po zakończonej instalacji przy pomocy robota frezującego otwierane są boczne włączenia do kanału głównego.
 5. Kontrola
  Kontrola po instalacji wykonywana jest zgodnie z normami z PN-EN 13566-1 oraz PN-EN 13566-4.
  Ponadto po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na CD.

 

Wykładziny utwardzane na placu budowy przy pomocy gorącej wody

 1. Materiał
  Wszystkie stosowane materiały są zgodne z PN-EN 13566-4. Wykładziny CIPP utwardzane gorącą wodą nasączone są żywicami poliestrowymi, winyloestrowymi lub epoksydowymi. Nośnikiem żywic są włókniny polimerowe lub wykonane z włókien szklanych.
 2. Urządzenia do instalacji wykładzin CIPP
   • urządzenie do czyszczenia kanałów,
   • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów,
   • urządzenie do kalibracji kanału,
   • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów,
   • urządzenie grzewcze (kotłownia wodna),
   • urządzenie do inwersji (wieża wodna lub bęben inwersyjny),
   • kolumna wodna,
   • urządzenie wciągające,
   • urządzenie do kalibracji wykładziny rurowej ,
   • urządzenia do by-passu,
   • urządzenia do uczynniania kanału po instalacji ,
   • urządzenia do prób .
 3. Przygotowanie do instalacji wykładziny
   • Ocena stanu technicznego kanału
  Przed przystąpieniem do właściwych robót należy przeprowadzić dokładne czyszczenie kanału metoda hydrodynamiczną. Po przeprowadzonym czyszczeniu do rurociągu wprowadza się zdalnie sterowana kamerę. Zarejestrowaną inspekcję telewizyjną należy poddać analizie w celu wykonania raportu komputerowego. Na podstawie sporządzonego raportu określa się stan techniczny rurociągu.
   • Dobór metody renowacji
  Po przeanalizowaniu uszkodzeń kanału i określeniu stanu technicznego można dobrać optymalną metodę renowacji. Po dobraniu metody należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych i geotechnicznych mających wpływ na parametry stosowanej wykładziny CIPP.
  Na podstawie znanego modułu Younga projektant dobiera grubość rękawa.
   • Nasączanie
  Wykładzinę nasącza sie żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.
  Gotowy materiał pakowany jest na paletę lub do skrzyni transportowej( zgodnie z normą ISO9001).
  Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia materiał może być składowany w chłodniach zapewniających prawidłowe warunki temperaturowe. Z chłodni materiał transportuję się w kontenerach izolowanych termicznie zapewniających optymalną temperaturę dla danej żywicy.
 4. Instalacja wykładziny
  Przed rozpoczęciem instalacji wykładziny CIPP kanał poddawany renowacji należy zakorkować powyżej odcinka naprawianego. W razie konieczności przed korkiem wstawiana jest pompa lub zespól pomp do przerzutu ścieków poza naprawiany odcinek – by-pass.
  W przypadku występowania wód gruntowych wprowadza się folię ochronną tzw. preliner izolujący wykładzinę o niekorzystnych warunków panujących wewnątrz kanału mogących powodować wychładzanie wykładziny w czasie utwardzania.
  Przed rozpoczęciem instalacji wykładziny odcinek poddawany renowacji należy oczyścić w sposób mechaniczny lub hydrodynamiczny. W przypadku gdy w kanale znajdują się zanieczyszczenia trwale związane z przewodem takie jak, wrośnięte korzenie, zaschnięte zaprawy, asfalt, duże kamienie, należy użyć zdalnie sterowanego robota wyposażonego w kamerę TV oraz specjalną głowicę zdolną do usunięcia wyżej opisanych przeszkód.
  Po czyszczeniu kanału kolejnym etapem jest ustawianie kolumny wodnej lub bębna inwersyjnego nad miejscem, z którego będzie wprowadzany przewód rurowy. Wykładzina instalowana jest techniką wywracania (inwersji) pod wpływem wody. Po wprowadzeniu wykładziny do kanału zostaje uruchomione urządzenie grzewcze (piec, kocioł). Kocioł podgrzewa wodę do temperatury 80oC oraz za pomocą pompy obiegowej wywoływana jest cyrkulacja gorącej wody. Już w temperaturze 50 – 60oC, w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w mieszance: żywicy i utwardzacza zachodzi utwardzanie. Proces „wygrzewania” – utwardzania w gorącej wodzie trwa min. 4 godziny. Taki czas wymagany jest do uzyskania pełnego utwardzenia wykładziny.
  Po zakończonej instalacji przy pomocy robota frezującego odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz otwierane są boczne włączenia do kanału głównego.
 5. Kontrola
  Kontrola po instalacji wykonywana jest zgodnie z normami z PN-EN 13566-1 oraz PN-EN 13566-4.
  Ponadto po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na CD.

 

Wykładziny utwardzane na placu budowy utwardzane promieniami UV

 1. Materiał
  Wszystkie stosowane materiały są zgodne z PN-EN 13566-4. Wykładziny CIPP utwardzane promieniami UV wykonane są z włókna szklanego, nasączane są natomiast żywicami poliestrowymi lub winyloestrowymi.
 2. Urządzenia do instalacji wykładzin CIPP
   • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
   • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
   • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
   • zestaw do utwardzania promieniami UV
   • urządzenie wciągające
   • urządzenie do kalibracji wykładziny rurowej
   • urządzenia do by-passu
   • urządzenia do prób
 3. Przygotowanie do instalacji wykładziny
   • Ocena stanu technicznego kanału

  Przed przystąpieniem do właściwych robót należy przeprowadzić dokładne czyszczenie kanału metoda hydrodynamiczną. Po przeprowadzonym czyszczeniu do rurociągu wprowadza się zdalnie sterowana kamerę. Zarejestrowaną inspekcję telewizyjną należy poddać analizie w celu wykonania raportu komputerowego. Na podstawie sporządzonego raportu określa się stan techniczny rurociągu.
  Dobór metody renowacji
  Po przeanalizowaniu uszkodzeń kanału i określeniu stanu technicznego można dobrać optymalną metodę renowacji. Po dobraniu metody należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych i geotechnicznych mających wpływ na parametry stosowanej wykładziny CIPP.
  Na podstawie znanego modułu Younga projektant dobiera grubość rękawa.
  Nasączanie
  Wykładzinę nasącza się żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.
  Gotowy materiał pakowany jest na paletę lub do skrzyni transportowej( zgodnie z normą ISO9001).
  Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia materiał jest składowany w odizolowaniu od promieniowania UV przy czym wykładzina zabezpieczona jest dodatkowo zewnętrzną warstwą folii zatrzymującej promienie UV i zapobiegającej niepożądanemu utwardzeniu. Wykładzina nie wymaga schładzania.
 4. Instalacja wykładziny
  Przed rozpoczęciem instalacji wykładziny CIPP kanał poddawany renowacji należy zakorkować powyżej odcinka naprawianego. W razie konieczności przed korkiem wstawiana jest pompa lub zespól pomp do przerzutu ścieków poza naprawiany odcinek – by-pass.
  Wykładzinę wciąga się do kanału stosując wciągarki elektryczne lub hydrauliczne umieszczone nad studnią docelową. Przeciąganie należy rozpocząć po dokładnym oczyszczeniu odnawianego przewodu.
  Po wprowadzeniu do kanału instaluje się na końcach korki a do wnętrza wprowadzany jest samojezdny wózek z lampami UV oraz kamera, dzięki której możliwa jest ocena skalibrowania wykładziny w kanale oraz późniejsza wizualna kontrola procesu utwardzania. Proces kalibrowania wykładziny w kanale przeprowadza się z zastosowaniem sprężonego powietrza.
  Po zakończonej instalacji przy pomocy robota frezującego otwierane są boczne włączenia do kanału głównego.
 5. Kontrola
  Kontrola po instalacji wykonywana jest zgodnie z normami z PN-EN 13566-1 oraz PN-EN 13566-4.
  Ponadto po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa
  z zapisem na CD.
 6. Materiał
  Wszystkie stosowane materiały są zgodne z PN-EN 13566-4. Wykładziny CIPP utwardzane promieniami UV wykonane są z włókna szklanego, nasączane są natomiast żywicami poliestrowymi lub winyloestrowymi.
 7. Urządzenia do instalacji wykładzin CIPP
   • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
   • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
   • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
   • zestaw do utwardzania promieniami UV
   • urządzenie wciągające
   • urządzenie do kalibracji wykładziny rurowej
   • urządzenia do by-passu
   • urządzenia do prób
 8. Przygotowanie do instalacji wykładziny
   • Ocena stanu technicznego kanału

  Przed przystąpieniem do właściwych robót należy przeprowadzić dokładne czyszczenie kanału metoda hydrodynamiczną. Po przeprowadzonym czyszczeniu do rurociągu wprowadza się zdalnie sterowana kamerę. Zarejestrowaną inspekcję telewizyjną należy poddać analizie w celu wykonania raportu komputerowego. Na podstawie sporządzonego raportu określa się stan techniczny rurociągu.
   • Dobór metody renowacji
  Po przeanalizowaniu uszkodzeń kanału i określeniu stanu technicznego można dobrać optymalną metodę renowacji. Po dobraniu metody należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych i geotechnicznych mających wpływ na parametry stosowanej wykładziny CIPP.
  Na podstawie znanego modułu Younga projektant dobiera grubość rękawa.
   • Nasączanie
  Wykładzinę nasącza się żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.
  Gotowy materiał pakowany jest na paletę lub do skrzyni transportowej( zgodnie z normą ISO9001).
  Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia materiał jest składowany w odizolowaniu od promieniowania UV przy czym wykładzina zabezpieczona jest dodatkowo zewnętrzną warstwą folii zatrzymującej promienie UV i zapobiegającej niepożądanemu utwardzeniu. Wykładzina nie wymaga schładzania.
 9. Instalacja wykładziny
  Przed rozpoczęciem instalacji wykładziny CIPP kanał poddawany renowacji należy zakorkować powyżej odcinka naprawianego. W razie konieczności przed korkiem wstawiana jest pompa lub zespól pomp do przerzutu ścieków poza naprawiany odcinek – by-pass.
  Wykładzinę wciąga się do kanału stosując wciągarki elektryczne lub hydrauliczne umieszczone nad studnią docelową. Przeciąganie należy rozpocząć po dokładnym oczyszczeniu odnawianego przewodu.
  Po wprowadzeniu do kanału instaluje się na końcach korki a do wnętrza wprowadzany jest samojezdny wózek z lampami UV oraz kamera, dzięki której możliwa jest ocena skalibrowania wykładziny w kanale oraz późniejsza wizualna kontrola procesu utwardzania. Proces kalibrowania wykładziny w kanale przeprowadza się z zastosowaniem sprężonego powietrza.
  Po zakończonej instalacji przy pomocy robota frezującego otwierane są boczne włączenia do kanału głównego.
 10. Kontrola
  Kontrola po instalacji wykonywana jest zgodnie z normami z PN-EN 13566-1 oraz PN-EN 13566-4.
  Ponadto po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na CD.