Wykonawstwo

Wykonawstwo – bezwykopowe renowacje

Naszym produktem w gamie usług świadczonych przez firmę GSG Industria, jest wykonywanie bezwykopowych renowacji kanałów o małych średnicach tj. przyłącza kanalizacyjne, wpusty deszczowe, rynny, przewody technologiczne, piony kanalizacyjne itp.

Zakup  zabudowanego na samochodzie dostawczym specjalistycznego, mobilnego zestawu firmy IBG Hydro-Tech umożliwił wykonywanie renowacji za pomocą utwardzanych i nasączanych żywicami epoksydowymi na placu budowy wykładzin poliestrowych.

Dzięki nowoczesnym robotom frezującym jesteśmy w stanie wyczyścić i doszczelnić przewody o średnicach od Dn 70!

GSG Industria stale powiększa swój park maszynowy. Obecnie jesteśmy w trakcie zakupu  urządzenia do bezwykopowej renowacji przyłączy kanalizacyjnych od strony kanału głównego. Dzięki temu rządzeniu będziemy w stanie poddawać renowacji odgałęzienia boczne bez studni rewizyjnych, wpięte w kanał główny na ostro.