O firmie

O NASZEJ FIRMIE

logo

Firma GSG Industria Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.Granitowej 47 została założona w 2009 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym przedmiotem działalności spółki było wykonywanie dokumentacji projektowej renowacji sieci infrastruktury podziemnej.

   Głównymi odbiorcami usług GSG Industrii były zakłady wodociągów oraz urzędy gmin przygotowujące bądź realizujące kontrakty mające w swoim zakresie bezwykopowe renowacje.

   Przełomowym dla naszej spółki okazał się kontrakt pn.:” Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty – kontrakt W2″, gdzie zastosowaliśmy innowacyjne rozwiązanie renowacji kolektorów o kształcie jajowym w technologii rur spiralnie zwijanych.

   W roku 2010 firma pozyskała kontrakt pn. „Monitoring sieci kanalizacyjnej w ramach projektu Gospodarka Ściekowa w Tychach”. W zakresie kontraktu oprócz opracowania analizy stanu technicznego głównych kolektorów sanitarnych w Tychach należało wykonać analizę przepływów ścieków. W celu wykonania kontraktu firma GSG Industria zakupiła specjalistyczny sprzęt do pomiarów przepływów oraz napełnienia sieci firmy NIVUS. Po zdobyciu doświadczenia w wykonywaniu badań przepływów cieczy w kanałach zamkniętych firma GSG Industria oprócz podstawowej działalności, jaką jest projektowanie zaczęła świadczyć usługi w zakresie kalibracji przepływomierzy przemysłowych oraz analiz ilości zrzucanych ścieków przez zakłady przemysłowe.

   Kolejnym etapem rozwoju firmy był zakup specjalistycznego sprzętu do bezwykopowych renowacji sieci kanalizacyjnych o małych średnicach. Dzięki doświadczonej kadrze oraz najnowocześniejszym urządzeniom jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

   Obecnie zasięg działalności firmy GSG Industria obejmuje cały obszar Polski. Kontrakty realizowane są w min. Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim.

   Naszym flagowym produktem, stosowanym pomyślnie również przez nas jest autorski system renowacji GSG-Liner. Więcej informacji pod linkiem GSG-Liner

HISTORIA (kamienie milowe)

  • 21.07.2009 data powstania
    GSG Industria Sp. z o.o.
  • 2010 realizacja kontraktu w Ketach – dokumentacja projektowa obejmującą renowacje bezwykopowe w technologii CIPP UV, CIPP Filc, Kracking, Rury Spiralnie Zwijane ( Pierwszy raz w Polsce na taką skalę wykorzystano technologię rur spiralnie zwijanych do renowacji kanałów o kształcie jajowym)
  • 2012 pozyskanie min. kontraktów w Lublinie oraz Tomaszowie Mazowieckim
  • 2013 realizacja wspólnie z firmą BBF Sp. z o.o. kontraktu w Kielcach