Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie GSG Industria

Zarząd GSG Industria Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie GSG Industria w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze bezwykopowych usług renowacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i przewodów technologicznych oraz technologii utylizacji osadów pościekowych”.

W czerwcu 2020 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE dla przedmiotowego projektu w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Decyzją Komisji Oceny Projektów z października 2020 roku wniosek otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w dniu 2.03. 2021 roku została zawarta umowa o dofinansowanie dla inwestycji.

Założeniem projektu jest budowa nowoczesnej i wydajnej infrastruktury badawczej przez Spółkę GSG Industria celem realizacji projektów badawczo – rozwojowych o wysokim potencjale innowacyjnym. Inwestycja oznacza utworzeniem nowego zakładu w Spółce – CBR. Głównym założeniem funkcjonowania CBR jest realizacja prac nakierowanych na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, procesowych i produktowych w zakresie stosowania technologii bezwykopowych renowacji i napraw rurociągów oraz przewodów technologicznych. Obszarem zainteresowania CBR będą także metody stabilizacji i konwersji osadów i odpadów pozyskanych w trakcie renowacji rurociągów. Efektem działania CBR będą nowe, skuteczniejsze, precyzyjniejsze usługi renowacji w zakresie technologii bezwykopowych przy zachowaniu wysokich parametrów hydraulicznych. Dzięki inwestycji firma stworzy kompletne i nowoczesne zaplecze badawcze niezbędne dla dalszego rozwoju działalności operacyjnej. Projekt realizuje hasło PO IR od pomysłu do rynku.

Centrum Badawczo-Rozwojowe powstanie w dwóch lokalizacjach w Wolicy (gmina Nadarzyn) oraz w Grabce Józefpolskie ( gmina Mszczonów) na nieruchomości Spółki. Koszt inwestycji to 10 641 345,00 złotych z czego wsparcie z funduszy strukturalnych UE wyniesie 3 422 050,00 złotych. Zgodnie z umową o dofinansowanie, inwestycja ma zostać zrealizowana w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Comments are closed.