Recent Posts by piotr

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie GSG Industria

W czerwcu 2020 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków UE dla przedmiotowego projektu w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Decyzją Komisji Oceny Projektów z października 2020 roku wniosek otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w dniu 2.03. 2021 roku została zawarta umowa o dofinansowanie dla inwestycji.

Read more

Recent Comments by piotr

    No comments by piotr yet.